Inspiracją do stworzenia takiego miejsca były nasze dzieci, jednym słowem najważniejsze osoby dla Nas na świecie. Przedszkole zostało wpisane w 2009 roku do ewidencji placówek niepublicznych na terenie gminy Lubicz pod numerem 04. W 2017 roku dokonano kolejnego wpisu tym razem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 3/2017 na terenie gminy Lubicz. Jesteśmy przedszkolem i żłobkiem specjalizującym się w dwujęzycznym nauczaniu polsko-angielskim. Projekt ten został stworzony z myślą o tym, aby nauka języka obcego nie była zarezerwowana jedynie dla elity. Stanowi on innowacyjne podejście, mające wzbogacić umiejętności językowe dzieci. Nasi nauczyciele tworzą sytuacje sprzyjające naturalnemu komunikowaniu się w języku obcym, dbając o to, aby proces nauki przebiegał nieświadomie. Naszym głównym celem jest uczynienie nauki języka obcego dostępną i przyjemną dla każdego dziecka, eliminując elitarny charakter tego procesu.

Odnajdziecie nas na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Lubicz.

Co nas wyróżnia?

Język angielski

Nauczanie polsko-angielskie polega na codziennych zajęciach i zabawach prowadzonych przez lektorów, którzy jednocześnie posiadają uprawnienia nauczycieli edukacji przedszkolnej.

Edukacja

Systematyczna edukacja wspomagająca rozwój psychofizyczny dziecka

Zabawa I Opieka

Optymistyczna, pełna pasji edukacja oparta na zabawie i troskliwej opiece

Zajęcia Dodatkowe

Bogaty pakiet zajęć dodatkowych

Poznawanie Świata

Wychowanie przez sztukę i stała współpraca z grupami artystycznymi. Wyjścia dzieci do ciekawych miejsc pracy w dzielnicy: poczta, targowisko, apteka, fryzjer, sklep spożywczy, szewc, krawcowa.

Kontakt Z Rodzicami

udział dzieci w zajęciach integracyjnych i zajęciach otwartych, wspólne świętowanie: Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, inne…

Co zapewniamy

 • Przygotowanie wszystkich dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • Kształcenie samodzielności życiowej
 • Rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i intelektualnych
 • Kształcenie nawyków kulturalnych i higienicznych
 • Kształtowanie sprawności fizycznej
 • Kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań
 • Budowanie w dzieciach wiary w siebie i swoje możliwości
 • Indywidualne traktowanie dzieci i ich potrzeb
 • Pomoc logopedyczną i psychologiczną
 • Udział w życiu kulturalnym
 • Kontakt z językiem angielskim w naturalnych sytuacjach życia codziennego

Metody Nauczania

 • CLIL (Content and Language Integrated Learning)
 • Metoda Total Physical Response
 • Metoda audiowizualna
 • Metoda komunikacyjna
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • Metoda Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
 • Pedagogika zabawy
 • Metoda opowieści ruchowej wg J. C. Thulina
 • Elementy stymulacji polisensorycznej wg pór roku
 • Metoda „odimienna” Ireny Majchrzak
 • Elementy metody Batti Strauss
 • Bajki relaksacyjne
 • Techniki plastyczne
 • Dziecięca matematyka
 • Elementy dramy

Zajęcia dodatkowe

 • Warsztaty sensoryczne dla dzieci
 • Warsztaty Mały Badacz
 • Warsztaty Mały Majsterkowicz
 • Warsztaty Małego Konstruktora
 • Warsztaty Plastyczne Eko Sztuka
 • Warsztaty Kreatywnych Zabaw Plastycznych
 • Warsztaty Tańca dla dzieci
 • Warsztaty Kulinarne
 • Piłka Nożna
 • Religia
 • Zajęcia Logopedyczne
 • Zwierzoterapia