CENNIK

Przedszkole

Miesięczny koszt opieki przedszkolnej – 790 zł

Żłobek

Miesięczny koszt opieki żłobkowej – 830 zł

Przy czym możliwe jest obniżenie opłaty do kwoty 430zł/mc przez dofinansowania z Projektów Unijnych oraz pozytywnie rozpatrzonego wniosku o świadczenie 400 plus


ZAPISY TRWAJĄ CAŁY ROK

Zapisy do naszego przedszkola i żłobka trwają cały rok kalendarzowy do momentu wyczerpania miejsc w poszczególnych oddziałach wiekowych.

Nabór odbywa się wg kolejności składania wniosków. Dzieci, które nie zostaną przyjęte do poszczególnych oddziałów z powodu braku miejsc będą wpisane na listy rezerwowe według kolejności złożonych wniosków.


WARUNKIEM PRZYJĘCIA DZIECKA DO NASZEJ PLACÓWKI JEST:

  1. Wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego
  2. Podpisanie umowy w placówce
  3. Dostarczenie wypełnionych dokumentów (karta zgłoszenia dziecka, karta informacyjna, podpisane przez rodziców / opiekunów zgody i formularze)