Witam w przedszkolu, które jest przepełnione zabawą połączoną z nauką.
Radość miesza się tu z kreatywnością i wielką satysfakcją naszych milusińskich.

Inspiracją do stworzenia tego miejsca był mój syn Adam.
Wraz z nauczycielami w atmosferze zrozumienia i miłości przygotowujemy dzieci do życia we współczesnym wymagającym świecie.
Coraz większa grupa naszych absolwentów jest dowodem, że nasze założenia zarówno wychowawcze jak i edukacyjne są odpowiednio dobrane i służą rozwojowi powierzonej naszej opiece dzieci.
Gorąco zachęcam do odwiedzenia naszej placówki.

Naszą kadrę tworzy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów: logopedy, nauczyciela zajęć umuzykalniających, nauczycieli języka angielskiego oraz instruktorów zajęć dodatkowych.

Wszystkie Panie tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, tak aby każde dziecko czuło się u nas jak w domu. Prowadzimy zajęcia z entuzjazmem, wdrażając nowatorskie metody pracy, dające radość dzieciom. Wyróżnia nas umiejętność indywidualnego podejścia do każdego dziecka, prowadzenie zajęć zarówno wychowawczych jak i edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami naszych wychowanków na wysokim poziomie.

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych i osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Doskonalenie pracy zespołu odbywa się również podczas realizowanej co roku ewaluacji.

                                                                                                                                                  Z poważaniem
                                                                                                                                                 Gajewska Małgorzata
Dyrekcja placówki

Placówka współpracuje Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Oddział w Grębocinie przy ulicy Szkolnej 8