Ramowy rozkład dnia przedszkola

Powitanie dnia w przedszkolu
6.30 – 07.40Własna aktywność dzieci,
zabawy w kącikach zainteresowań,
wykonywanie zadań indywidualnych,
czynności porządkowo – gospodarcze,
ćwiczenia i zabawy ruchowe
07.40 – 08.00Przygotowanie do śniadania,
zabiegi higieniczne, czynności porządkowe
08.00 – 08.30Śniadanie
08.45 – 09.30Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,
zajęcia i zabawy edukacyjne,
zajęcia umuzykalniające
09.30 – 09.50Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
09.50 – 09.55Przygotowanie do posiłku
czynności porządkowo – higieniczne
09.55 – 10.10II Śniadanie
10.10 – 10.30Dzieci starsze – 5, 6 latki – zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
Dzieci młodsze – 3, 4 latki – zajęcia edukacyjne, zabawy swobodne i zorganizowane
10.30 – 11.50Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
zabawy organizowane i swobodne,
gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
obserwacje,
prace w ogrodzie,
zaplanowana godzinna drzemka w grupie najmłodszej
12.50 – 13.00Przygotowanie do obiadu,
czynności porządkowe – higieniczne
13.00 – 13.30Obiad
Poobiedni relaks w przedszkolu
13.30 – 15.15Grupy młodsze:
odpoczynek poobiedni,
kwadrans na bajkę.
relaksacja przy muzyce,
ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
zabawy w kącikach zainteresowań,
zabawy tematyczne, jak również zabawy na terenie

Grupy starsze:
Kontynuacja działalności edukacyjnej,
zabawy ruchowe,
zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
praca wyrównawcza, indywidualna,
zabawy dowolne według zainteresowań,
zajęcia w małych zespołach,
omówienie z dziećmi wydarzeń dnia
15.30 – 15.45Przygotowanie do podwieczorku,
zabiegi higieniczne, czynności porządkowe,
podwieczorek
Pożegnanie dnia w przedszkolu
15.45 – 16.30Własna aktywność dzieci, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu