PRYWATNE PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE i ŻŁOBEK „MAŁY MIŚ”

Inspiracją do stworzenia takiego miejsca były nasze dzieci, jednym słowem najważniejsze osoby dla Nas na świecie.
Przedszkole zostało wpisane w 2009 roku do ewidencji placówek niepublicznych na terenie gminy Lubicz pod numerem 04. W 2017 roku dokonano kolejnego wpisu tym razem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 3/2017 na terenie gminy Lubicz.
Jesteśmy przedszkolem i żłobkiem specjalizującym się w dwujęzycznym nauczaniu polsko-angielskim. Projekt ten został stworzony z myślą o tym, aby nauka języka obcego nie była zarezerwowana jedynie dla elity. Stanowi on innowacyjne podejście, mające wzbogacić umiejętności językowe dzieci.
Nasi nauczyciele tworzą sytuacje sprzyjające naturalnemu komunikowaniu się w języku obcym, dbając o to, aby proces nauki przebiegał nieświadomie. Naszym głównym celem jest uczynienie nauki języka obcego dostępną i przyjemną dla każdego dziecka, eliminując elitarny charakter tego procesu.

Odnajdziecie nas na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Lubicz.

Co nas wyróżnia?

•    Język Angielski: Nauczanie polsko-angielskie polega na codziennych zajęciach i zabawach prowadzonych przez lektorów, którzy jednocześnie posiadają uprawnienia nauczycieli edukacji przedszkolnej.
•    Edukacja: Systematyczna edukacja wspomagająca rozwój psychofizyczny dziecka
•    Zabawa I Opieka: Optymistyczna, pełna pasji edukacja oparta na zabawie i troskliwej opiece
•    Zajęcia Dodatkowe: Bogaty pakiet zajęć dodatkowych
•    Poznawanie Świata: Wychowanie przez sztukę i stała współpraca z grupami artystycznymi. Wyjścia dzieci do ciekawych miejsc pracy w dzielnicy: poczta, targowisko, apteka, fryzjer, sklep spożywczy, szewc, krawcowa.
•    Kontakt Z Rodzicami – udział dzieci w zajęciach integracyjnych i zajęciach otwartych, wspólne świętowanie: Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, inne…

Co zapewniamy?

•    przygotowanie wszystkich dzieci do podjęcia nauki w szkole
•    kształcenie samodzielności życiowej
•    rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i intelektualnych
•    kształcenie nawyków kulturalnych i higienicznych
•    kształtowanie sprawności fizycznej
•    kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim
•    rozwijanie zdolności i zainteresowań
•    budowanie w dzieciach wiary w siebie i swoje możliwości
•    indywidualne traktowanie dzieci i ich potrzeb
•    pomoc logopedyczną i psychologiczną
•    udział w życiu kulturalnym
•    kontakt z językiem angielskim w naturalnych sytuacjach życia codziennego

Metody nauczania

•    CLIL (Content and Language Integrated Learning)
•    Metoda Total Physical Response
•    Metoda audiowizualna
•    Metoda komunikacyjna
•    Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
•    Metoda Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
•    Pedagogika zabawy
•    Metoda opowieści ruchowej wg J. C. Thulina
•    Elementy stymulacji polisensorycznej wg pór roku
•    Metoda „odimienna” Ireny Majchrzak
•    Elementy metody Batti Strauss
•    Bajki relaksacyjne
•    Techniki plastyczne
•    Dziecięca matematyka
•    Elementy dramy

Zajęcia dodatkowe

•    Warsztaty sensoryczne dla dzieci
•    Warsztaty Mały Badacz
•    Warsztaty Mały Majsterkowicz
•    Warsztaty Małego Konstruktora
•    Warsztaty Plastyczne Eko Sztuka
•    Warsztaty Kreatywnych Zabaw Plastycznych
•    Warsztaty Tańca dla dzieci
•    Warsztaty Kulinarne
•    Piłka Nożna
•    Religia
•    Zajęcia Logopedyczne
•    Zwierzoterapia

„Mały Miś” zaprasza wszystkie dzieci już dziś