Inspiracją do stworzenia takiego miejsca były nasze dzieci, jednym słowem najważniejsze osoby dla Nas na świecie.

Przedszkole zostało wpisane w 2009 roku do ewidencji placówek niepublicznych na terenie gminy Lubicz pod numerem 04. W 2017 roku dokonano kolejnego wpisu tym razem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 3/2017 na terenie gminy Lubicz.

Odnajdziecie nas na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Lubicz.

Co nas wyróżnia?

  • Optymistyczna, pełna pasji edukacja oparta na zabawie i troskliwej opiece
  • Systematyczna edukacja wspomagająca rozwój psychofizyczny dziecka
  • Bogaty pakiet zajęć dodatkowych
  • Dwujęzyczność, której towarzyszy spontaniczność i ciekawość
  • Wychowanie przez sztukę
  • Stała współpraca z grupami artystycznymi i występy teatrzyków

Edukacja i zabawa

Nasza placówka to miejsce, które pozwala dzieciom czuć się bezpiecznie, kiedy zostają bez mamy i taty. To, co nas wyróżnia to fakt, że traktujemy każde dziecko indywidualnie. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim wychowankom. Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, samodzielnego działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach i co najważniejsze osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Dla Twojej pociechy tworzymy przyjazne przedszkole i żłobek, które uwzględnia jego potrzeby, zainteresowania i oczekiwania. Pobyt w przedszkolu sprawi, że stanie się ono aktywnym, bogatym wewnętrznie młodym człowiekiem, mogącym wyzwolić swoje własne „ JA” w każdej sferze życia.

W trosce o wszechstronny rozwój najmłodszych, obok podstawy programowej przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, kształcących różnorodne umiejętności i pasje dzieci. W ciągu całego roku szkolnego realizujemy program nauki poprzez zabawę. Przygotowujemy dzieci do dalszego rozwoju, co z pewnością zaprocentuje w kolejnych latach edukacji dzieci. Placówka zapewnia obsługę cateringową dostosowaną do potrzeb żywieniowych dla danego przedziału wiekowego.

Projekt wychowania dwujęzycznego

Specyfiką naszej placówki jest realizacja koncepcji wczesnego oswajania dzieci z językiem angielskim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i predyspozycjom dzieci od 2009 r. realizujemy projekt nauczania dwujęzycznego polsko-angielskiego. Wszystkie dzieci w wieku 3 -6 lat mają codziennie zabawy i zajęcia w języku angielskim. Przeplatane są one polskim programem wychowania przedszkolnego wynikającym z założeń podstawy programowej MEN oraz rozkładem dnia dostosowanym do wieku dzieci. Założeniem projektu było podjęcie takich działań, aby nauka języka obcego nie miała charakteru elitarnego. Jest to jednym słowem projekt wzbogacający umiejętności językowe dzieci. Nauczyciel tworzy sytuacje konieczne do komunikowania się w języku obcym tak, aby proces nauki przebiegał nieświadomie

Efektem realizacji programu są sukcesy naszych absolwentów w dalszej edukacji w szkole. Obserwujemy duży stopień rozumienia języka angielskiego w kontakcie z nauczycielem jak i z rówieśnikami . Dzieci bezwiednie wtrącają słownictwo i zwroty angielskie, śpiewają piosenki, wierszyki podczas codziennych zabaw. Do tej pory, naukę języków obcych zaczynano stosunkowo późno. Jest to dowodem na to, że nauka języka obcego rozpoczęta we wczesnym dzieciństwie może być łatwiejsza i bardziej skuteczna. Dlaczego, by wykorzystać tę naturalną predyspozycję dziecka dajemy mu szansy na taką właśnie szybszą i „bezbolesną” naukę…