1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2022 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

2 Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 r.  dzień wolny – święto
3 Święto Niepodległości 11 listopada 2022 r. dzień wolny – święto
4

 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia 2022 r. – 06 styczeń 2023

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.  

06.01.2023 – święto Trzech Króli
5 Ferie zimowe

Nie dotyczy przedszkola i żłobka 

Placówka dopuszcza możliwość łączenia grup w okresie feryjnym z uwzględnieniem frekwencji w oddziałach

30 stycznia 2023 – 12 lutego 2023 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

6 Wiosenna przerwa świąteczna – Wielkanoc 09 kwietnia 2023 – 10 kwietnia 2023 –  święto

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

7 Święto Pracy 1 maja 2023 r. – dzień wolny – święto

 2 maja – 5 maja 2023 r. – dni pomiędzy świętem, a weekendem pozostają wolne od pracy w placówce

8 Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2023 r. – dzień wolny – święto
9 Boże Ciało 8 czerwca 2023  r.-  dzień wolny – święto

9 czerwca 2022 r. – dzień pomiędzy świętem, a weekendem pozostaje dniem wolnym pracy w placówce

10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

11 Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.– szkoła

12 Przerwa wakacyjna w przedszkolu 31 lipca – 15 sierpnia 2023

(2 tygodniowa przerwa)

13 Święto Wojska Polskiego 15 sierpień 2023  r.-  dzień wolny – święto

W tabeli znajdują Państwo wszystkie dni wolne wynikające zarówno ze świąt (kościelnych i państwowych), jak i rozporządzeń Ministra Edukacji. O wszystkich dniach wolnych  przypadających pomiędzy Świętami będą Państwo informowani na bieżąco.