Witam w przedszkolu, które jest przepełnione zabawą połączoną z nauką.
Radość miesza się tu z kreatywnością i wielką satysfakcją naszych milusińskich.

Inspiracją do stworzenia tego miejsca był mój syn Adam.
Wraz z nauczycielami w atmosferze zrozumienia i miłości przygotowujemy dzieci do życia we współczesnym wymagającym świecie.
Coraz większa grupa naszych absolwentów jest dowodem, że nasze założenia zarówno wychowawcze jak i edukacyjne są odpowiednio dobrane i służą rozwojowi powierzonej naszej opiece dzieci.
Gorąco zachęcam do odwiedzenia naszej placówki.

Naszą kadrę tworzy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów: logopedy, nauczyciela zajęć umuzykalniających, nauczycieli języka angielskiego oraz instruktorów zajęć dodatkowych.

Wszystkie Panie tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, tak aby każde dziecko czuło się u nas jak w domu. Prowadzimy zajęcia z entuzjazmem, wdrażając nowatorskie metody pracy, dające radość dzieciom. Wyróżnia nas umiejętność indywidualnego podejścia do każdego dziecka, prowadzenie zajęć zarówno wychowawczych jak i edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami naszych wychowanków na wysokim poziomie.

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych i osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Doskonalenie pracy zespołu odbywa się również podczas realizowanej co roku ewaluacji.

                                                                                                                                                  Z poważaniem
                                                                                                                                                 Gajewska Małgorzata
Dyrekcja placówki

Placówka współpracuje Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Oddział w Grębocinie przy ulicy Szkolnej 8

 

mgr Emilia Kokot
Ukończyłam Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, otrzymując tytuł magistra z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe- pedagogika przedszkolna z terapią dziecka w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku oraz Zarządzanie oświatą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. W dotychczasowej pracy zawodowej pracowałam na różnych szczeblach edukacji małego dziecka. Byłam nauczycielem we wszystkich oddziałach wiekowych w przedszkolu. Pracowałam jako nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego oraz nauczyciel w świetlicy. W pracy z dzieckiem cenię sobie przede wszystkim indywidualizację procesu nauczania nastawioną na indywidualny i wszechstronny rozwój każdego dziecka
Nazywam się Ilona Rogaczewska i jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiadam również certyfikat FCE (First Certificate in English) wydawany przez University of Cambridge of Local Examinations Syndicate. Pracuję także na co dzień z dziećmi w wieku szkolnym na wszystkich poziomach języka angielskiego. Wychodzę z założenia, że język angielski jak każdą umiejętność należy szlifować, w czym pomagają mi liczne zagraniczne podróże. Praca z dziećmi daje ogromną satysfakcję i radość.
Prywatnie jestem mamą czterolatka. Z doświadczenia wiem, że najlepsza nauka to nauka przez śmiech i zabawę 😉
Mgr Ewelina Fąfara – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracą z dziećmi związana jestem od 2004 roku. Nauczanie dzieci to nie tylko moja praca, lecz także i pasja. Dążę do tego, by każdy dzień spędzony w przedszkolu przynosił dzieciom wiele radości i wpłynął zarazem na ich wszechstronny rozwój. Towarzyszenie maluchom w ich odkrywaniu świata daje mi ogromną przyjemność i satysfakcję.

mgr Milena Grudzińska – nauczyciel stażysta w grupie Małe Misie.

Praca z dziećmi dostarcza mi wiele satysfakcji, jest to również duże wyzwanie. Pomagam przedszkolakom odkrywać świat, poprzez ciekawe zabawy edukacyjne. W celu podniesienia atrakcyjności swojej pracy nieustannie pogłębiam swój warsztat dydaktyczny.

Katarzyna Załuńska – Opiekun medyczny, praca w grupie dzieci najmłodszych. Prywatnie mama 2 dzieci. Praca z dziećmi w mojej ocenie jest gwarancją, że każdy dzień będzie wyjątkowy. Potrafię wspólnie z moimi podopiecznymi znaleźć lekarstwo na nudę czy zły humor, a uśmiech dziecka to dla mnie największa nagroda za trud włożony w jego wychowanie.
Nazywam się Małgorzata Stachowska.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Jestem specjalistą z obszarów oligofrenopedagogiki, metody prof. Alfreda Tomatisa oraz arteterapii. Posiadam także certyfikat Animatora zabaw dla dzieci.
W swojej pracy wykorzystuję różne metody i formy aktywności, nauczania i wychowania.
W codziennej pracy z dziećmi wykorzystuję bliskość ze sztuką, plastyką, muzyką i tańcem, z którymi czuję się szczególnie związana.
Uczę dzieci kreatywności oraz samodzielności w myśleniu.
Wiesława Pachniewska – pomoc przedszkolna, kuchnia.
Praca z małymi dziećmi jest ukoronowaniem mojej wieloletniej pracy .
Mgr. Maria Długosz-Życzko – wieloletni pedagog nauczania początkowego, wykwalifikowany logopeda wielokrotnie nagradzany przez Kuratora Oświaty jak również rodziców.
Przez całe życie robię to, co lubię .
Jestem równocześnie nauczycielem i uczennicą. Dzieci uczą cierpliwości i pokory, ale też otwartości i radości życia.
Lubię góry, las i polskie morze (o każdej porze roku).

Jakub Mówka – muzyk-pianista, instruktor zajęć rytmicznych i umuzykalniających.

Magister sztuki. Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w dwóch specjalnościach: edukacja muzyczna oraz prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej.

Od 2003 roku prowadzi zajęcia rytmiczne i umuzykalniające w placówkach przedszkolnych i szkolnych na terenie miasta Torunia i okolic.

Praca z dziećmi to dla mnie codzienna radość i twórcze wyzwanie. Uśmiech podczas zajęć to najlepsze podziękowanie.

PRACOWNICY OBSŁUGI