RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA

 

Powitanie dnia w przedszkolu

6-30. – 07.40

Własna aktywność dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• wykonywanie zadań indywidualnych,
• czynności porządkowo – gospodarcze,
• ćwiczenia i zabawy ruchowe.

07.40 – 08.00

Przygotowanie do śniadania,
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

08.00 – 08.30

Śniadanie

08.45 – 09.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,
• zajęcia i zabawy edukacyjne,
• zajęcia umuzykalniające.

09.30 – 09.50

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

09.50 – 09.55

Przygotowanie do posiłku
• czynności porządkowo – higieniczne

09.55 – 10.10

II Śniadanie

10.10 – 10.30

Dzieci starsze – 5,6 latki – zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
Dzieci młodsze – 3, 4 latki – zajęcia edukacyjne,zabawy swobodne i zorganizowane.

10.30 – 11.50

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
• zabawy organizowane i swobodne,
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
• obserwacje,
• prace w ogrodzie,
• zaplanowana godzinna drzemka w grupie najmłodszej

12.50 – 13.00

Przygotowanie do obiadu
• czynności porządkowe – higieniczne.

13.00 – 13.30

Obiad

Poobiedni relaks w przedszkolu

13.30 – 15.15

Grupy młodsze:
• odpoczynek poobiedni,
• kwadrans na bajkę.
• relaksacja przy muzyce,
• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• zabawy tematyczne, jak również zabawy na terenie.
Grupy starsze:

Kontynuacja działalności edukacyjnej,
• zabawy ruchowe,
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,
• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

15.30 – 15.45

Przygotowanie do podwieczorku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe
Podwieczorek

Pożegnanie dnia w przedszkolu

15.45 – 16.30

Własna aktywność dzieci, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu