Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w placówce nadal obowiązują pewne zasady i obostrzenia, w celu jak najlepszej ochrony zdrowia naszych dzieci i pracowników. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej placówki przy zakładkach statut i regulaminy organizacyjne w odnośniku – informacje COVID 19. Proszę o zapoznanie się z nimi.

1) Do przedszkola należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe. Każdemu podopiecznemu  będzie sprawdzana temperatura.

2) Jeżeli dana rodzina miała kontakt z osobą zarażoną covid-19 bądź osobą przebywającą na kwarantannie proszona jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu placówce
i nieprzyprowadzanie dziecka do placówki.

3) Rodzice będą mieli możliwość poruszania się tylko po wydzielonej części budynku tj. po szatni z domofonem.

4) Przy wejściu do przedszkola ustawiony jest dozownik
z płynem do dezynfekcji rąk. Prosimy z niego korzystać przy każdorazowym wejściu do budynku.

5) Rodzice bezwzględnie zobowiązani są do noszenia maseczek.

6) W szatni może znajdować się max 8 osób dorosłych plus dzieci z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego.

7) Rodzice nie będą mieli dostępu do sal.

8) Kontakt z nauczycielkami/ dyrektorem w pierwszym miesiącu powrotów wyłącznie telefoniczny bądź przez domofon
Formy kontaktów w celach szybkiej interwencji i korespondencji z placówką podane zostały wcześniej w stosownych zarządzeniach .
Jedynie w przypadku pilnych spraw możliwe będzie spotkanie z dyrektorem i nauczycielkami, po uprzednim ustaleniu daty
i godziny, zachowując wszelkie środki ostrożności (maseczki, rękawiczki bądź dezynfekcja rąk, zachowanie odpowiedniej odległości).      

9) Opłaty za pobyt dzieci w placówce zalecamy wykonywać w formie przelewu na konto przedszkola i żłobka

10) Wszystkie rzeczy na przebranie pozostawione w szatni (nie dotyczy kurtek czy butów, w których dziecko przyszło) należy opisać i spakować do reklamówki/ worka foliowego.

11) Każdy rodzic zobowiązany jest do wypełnienia oświadczeń i wymaganych zgód oraz dostarczenie  ich w dniu powrotu dziecka do placówki.