Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę

Wykaz planowanych do montażu urządzeń placu zabaw wraz z opisem technicznym urządzeń i rysunkiem/wizualizacją przestrzenną tych urządzeń.

 

Piaskownica – 1 sztuka,

Wymagane wymiary piaskownicy wskazane zostały na rysunku.

Wymagania techniczne i konstrukcyjne:

Konstrukcja wykonana będzie z belek drewnianych zaimpregnowanymi środkami grzybobójczymi. Śruby wykorzystane do łączenia konstrukcji winny być zabezpieczone. Całość konstrukcji musi zostać osadzona na stałe w gruncie.

 

 

 

Bujak na Sprężynie jednoosobowy – 1 sztuka,

Wymiary:

wysokość 90 cm

długość 110 cm

szerokość 35 cm

Wymagania techniczne i konstrukcyjne:

Konstrukcja bujaka oraz siedzisko wykonane z litego laminatu. Sprężyna o grubości przynajmniej 18 mm ocynkowana oraz malowana. Uchwyty oraz podparcia dla stóp wykonane z metalu. Bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo. Strefa bezpieczeństwa winna zostać zagwarantowana na obszarze 300cm x 250cm oraz winna zostać wykonana z nawierzchni absorbującej energię ewentualnego upadku.

 

Bujak na Sprężynie czteroosobowy – 1 sztuka,

Wymiary:

wysokość 70 cm

długość 120 cm

szerokość 120 cm

Wymagania techniczne i konstrukcyjne:

Konstrukcja bujaka oraz siedzisko wykonane z litego laminatu. Sprężyna o grubości przynajmniej 18 mm ocynkowana oraz malowana, przymocowana do konstrukcji bujaka na sprężynie za pomocą stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego. Bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym. Strefa bezpieczeństwa winna zostać zagwarantowana na obszarze 420cm x 420cm oraz winna zostać wykonana z nawierzchni absorbującej energię ewentualnego upadku.

 

 

Huśtawka – 2 sztuki,

Wymiary minimalne 100cm x 35cm x 320cm

Wymagania techniczne i konstrukcyjne:

Huśtawka osiowa „Ważka” do zabawy dla dzieci starszych i/lub huśtawka podwieszana. Maksymalna wysokość upadku musi wynosić 86 cm. Urządzenie musi zostać na stałe zamontowane w gruncie, natomiast elementy drewniane winny zostać impregnowane oraz malowane.

Przedstawiony na rysunku obszar wokół zestawu musi pozostawać wolny od innych urządzeń, sprzętów i nieczystości. Obszar bezpieczeństwa musi zostać pokryty nawierzchnią trawiastą.

 

 

Zestaw zabawowy (Małpi gaj) – 1 sztuka,

Elementy składowe zestawu

– Wieża z dachem : 1 szt.

– Ślizg: 1 szt.

– Pomost stały : 2 szt.

– Podesty: 2 szt.

– Balustrady : 2 szt.

– Schody: 1 szt.

– Siatka z lin: 1 szt.

 

Wymagania techniczne i konstrukcyjne:

– montaż do gruntu na kotwach.

– elementy drewniane impregnowane, malowane.

– obszar bezpieczeństwa wokół urządzenia winien zostać pokryty 30 cm warstwą piasku.

 

 

 

 

Regulamin korzystania z placu zabaw (wymiary minimalne 500×30) – 1 sztuka,

 

Ławka – 1 sztuka

 

Kosz – 1 sztuka, estetyczny wkomponowany w plac zabaw

 

 

Wykonanie ogrodzenie placu zabaw 52 m

 

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni 25 m

 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, co do ich funkcji oraz przybliżonych parametrów lub/i składu w przypadku urządzeń, składających się z zestawu elementów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

 

Dodatkowo przedstawiony zakres określa minimalne wymogi, Zamawiający dopuszcza dodanie dodatkowych urządzeń lub urządzeń tożsamych o szerszym zakresie użytkowania niż przedstawione powyżej.

 

 

Oświadczam, iż moja oferta na plac zabaw spełnia co najmniej powyższe wymogi.

 

 

 

……………………………………………

czytelny podpis wykonawcy