14 Lody z płatków waty , czyli warsztaty plastyczne w najstarszej grupie