08 zielone idz, czerwone stój – dziś najmłodsi na pasach