03 Najlepszy przyjaciel – miś – kilka ujęć z zlobkowej sali